Zaproszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasie” w Bielsku podlaskim zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni które odbędzie się w dniu 14-06-2023r.

Najnowsze aktualności